Search
  • sagiv koren

70,000 עסקים רשומים בפינדרלה !!!

המערכת של פינדרלה כבר באוויר!

ולא פחות מ 70000 עסקים נרשמו לרשימת המתנה לאחר ניסוי כלים עם כ - 700 שסיימו הרשמה, היום נחל בפניה הרשמית אל שאר העסקים בהצעה לסיים את ההרשמה ולהצטרף לפינדרלה - בחינם! אחרי בדיקות ושיפורים רבים אנחנו עוברים שלב - היעד 50 אלף רישומים בפועל שביניהם יהיו מכל סוגי הקטגוריות והשירותים. המערכת של פינדרלה כבר עובדת בלייב, העסקים מקבלים פניות ומגיבים עם הצעות מחיר - שלב הבא "למלא" את המערכת כאמור, בכל הסוגים והמינים. ממשיכים להתקדם. #פינדרלה #פינדרלה_חוות_דעת #פינדרלה_ביקורות #פינדרלה_באוויר #מנוע_מציאה #finderella #finderella_web #finderella_app
28 views0 comments