Search
  • sagiv koren

שיווק ומיתוג הם לא האתגרים היחידים איתם מתמודדים בעלי עסקים, הם צריכים למצוא דרכים יצירתיות לפרסום

שיווק ומיתוג הם לא האתגרים היחידים איתם מתמודדים בעלי עסקים, הם צריכים למצוא דרכים יצירתיות כדי למשוך לקוחות חדשים. נקודת המפתח לקידום רוב העסקים היא איך ליצור גיוס לקוחות מתמיד לעסק. אבל זה גם עקב אכילס שלהם. המרדף היומיומי אחרי לידים ולקוחות חדשים, יכול להיות מתיש וגם לא תמיד יעיל. הסתמכות על גיוס לקוחות באמצעות פה לאוזן והמלצות היא דרך מצוינת עבור עסקים מסוימים, בעיקר בתחומי הטיפול והשירותים המקצועיים, אך לצערנו היא לא תמיד מספיקה.

לשם כך אנחנו מעמידים לרשותכם את המערכת של פינדרלה אשר מתאימה עסקאות בהתאמה אישית, שפותחה במיוחד לצרכים של עסקים.

איך מתחילים? מבצעים הרשמה חינמית ומהירה בקישור ומתחילים לקבל עסקאות מלקוחות https://www.finderelapp.com/

11 views0 comments