Search
  • sagiv koren

עידן חדש - פינדרלה

חיפשתם לקנות רכב בעבר?

כמה זמן בזבזתם על חיפוש הרכב באינטרנט או בכלל?

כמה זמן בזבזתם בניסיון לחייג לכל אותם מוכרים (חוץ מאלה שחזרו אליכם וכבר שכחתם עבור איזו מודעה התקשרתם) ...?

ניהלתם טבלה? עשיתם השוואות? איך ידעתם באיזה רכב לבחור? איך בסוף קיבלתם את ההחלטה?

ומה בסך הכל רציתם? לקנות רכב

לפינדרלה נמאס! פינדרלה רוצה להתחיל לחפש רכב עם חיוך ולסיים בחיוך.

פינדרלה לא מבינה למה יש לה כסף לקנות רכב, אבל היא מחפשת אחרי מוכרים ולא הם מחפשים אחריה?

פינדרלה שואלת למה התהליך ארוך? למה זה מסורבל לדעת איזה רכב יותר אטרקטיבי ומהי ההצעה הטובה ביותר ?

פינדרלה מחליטה לעשות שינוי.

פינדרלה תבנה מערכת מהפכנית. בה הכל קל, פשוט ולא מסורבל.

פינדרלה יכולה לרשום במערכת מה היא רוצה, המערכת כבר תעשה עבורה את החיפוש ואת הבדיקה מהי הבחירה הטובה ביותר.

פינדרלה לא רוצה עוד לחפש, לא רוצה עוד לשבור את הראש, היא רק מבקשת לרצות משהו ולמצוא אותו בקלות תוך מספר דקות.

פינדרלה הצליחה! היא פיתחה מערכת בו תהליך החיפוש נעלם. בו תהליך החיפוש כבר לא קיים.

#פינדרלה_מנוע_מציאה

#פינדרלה #פינדרלה #החיים #הרבה #יותר #פשוטים #כשפינדרלה #מוצאת #עבורך17 views1 comment